Gallery
Mirazizbek Mirzakhalilov won by TKO in Tashkent
June 18, 2023